I det andra poddavsnittet med Anki Sandberg kretsar samtalet om hur NSPH och Hjärnkoll växt fram. NSPH som först var ett nätverk är nu en alltmer sammansvetsad samarbetsorganisation där egenerfarnas röster fångas upp. Hon och Mårten Jansson reflekterar över utmaningarna och vinsterna med att få regionala föreningar att börja samverka kring gemensamma frågor inom psykisk hälsa-området.

–Det är en annan slags gemenskap går mer på tvärs, för att kunna påverka större gemensamma samhällsfrågor som sjukförsäkring, utanförskap eller inflytande i vårdprocesser.

Anki Sandberg har avgått som ordförande för NSPH, men finns kvar som intressepolitisk sakkunnig. Engagemanget och glöden finns fortfarande kvar.

– Varje dag när jag vaknar känner jag mig arg när jag tänker på diskriminering på grund av psykisk ohälsa. Det finns otroligt mycket kvar att göra!

Hon reflekterar vidare över Hjärnkolls tillblivelse – från nationell kampanj till ett etablerat riksförbund som samlar egenerfarnas röster i sitt arbete att motverka stigma kring psykisk ohälsa.

– Negativa attityder och självstigma har stor betydelse, det påverkar hela vår samhällssektor. Varför är det så mycket mindre forskning kring psykisk ohälsa, trots att det står för en så stor del av sjukvårds- och välfärdskostnaderna, undrar Anki Sandberg.

Möten med människor ligger henne varmt om hjärtat. NSPH mutade tidigt in World Mental Health Day den 10 oktober till sin dag, när ingen annan svensk aktör då uppmärksammade detta.

– Jag tror mycket på konferenser som mötesplatser.

I höst uppmärksammar NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll årets upplaga av World Mental Health Day genom att 8/10 arrangera Återhämtning: vägar till hälsa
– en konferens om hur återhämtning kan skapa mer hållbar psykisk hälsa