Kan man både tvinga en person till vård för att skydda samhället och samtidigt stärka den personens egenmakt och autonomi? Christian Munthe är professor i praktisk filosofi och har tillsammans med några doktorander undersökt om det är rimligt att tro att den rättspsykiatriska vården kan fylla så olika syften. Och om det är rimligt – vad behöver man förändra för att lyckas bättre? Om du vill titta närmre på de arbeten som nämns i avsnittet så hittar du dem här: Thomas Hartvigsson / Leila El-AltiAndreas Söderberg / Christian Munthe.