Kitty Lassinanti och Anna-Lena Almqvist fick i uppdrag att studera hur väl socialtjänsten klarar att stödja “unga med komplexa behov”. De samlade forskning från hela världen om vad som verkar vara viktigt för att lyckas, de  intervjuade personal, föräldrar och unga – och på vägen insåg de att det kanske inte är de ungas behov som är mest komplext. Deras forskning har resulterat i en rad artiklar och förläsningar.