2017/18 – Mikael Sandlund, Holmsund 2017-04-27

Mikael Sandlund är psykiater och undervisar blivande läkare i psykiatri på Umeå universitet. Vi ville få hans perspektiv på vad en diagnos är och varför den är viktig. Är vi för fokuserade på just diagnosen och vad riskerar vi att missa om vi tror att den ska ge alla svar om hur vi ska må bra?

2017/15 – Sophie Werkö, Stockholm 2017-04-13

Sophie Werkö arbetar på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Om att ge personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa möjlighet att bidra i analyser och utvärderingar.