2017/15 – Sophie Werkö, Stockholm 2017-04-13

Sophie Werkö arbetar på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Om att ge personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa möjlighet att bidra i analyser och utvärderingar.