Denna skrivelse är en reaktion på regeringens proposition 2019/20:84 ”Förbättringar för barn och unga inom den psykiatriska tvångsvården”. NSPH anser att regeringen borde gå längre för att minska tvånget inom barnpsykiatrin. Vi kommer med en rad förslag på hur skyddet för barn kan bli mer omfattande.
Läs skrivelsen här