Mårten Jansson, utvecklingsledare för NSPH och en av initiativtagarna till projektet.

Nu börjar vår kunskapsresa inom rättspsykiatri

Under våren har vi på NSPH dragit igång ett nytt projekt som syftar till att skapa mer delaktighet och inflytande för dem som vårdas inom rättspsykiatrin. Rättspsykiatri väcker många känslor och många har starka åsikter om den. Vi vill bidra till ett mer nyanserat samtal.

Vårt nya projekt blir också en kunskapsresa för oss själva. Vi som jobbar i patient-, brukar- och anhörigorganisationerna vet överlag för lite om hur rättspsykiatrin faktiskt fungerar. Och inte ens i våra egna föreningar är det helt självklart att man vågar berätta att man själv eller någon närstående varit dömd till vård.

Inte ens i våra egna föreningar är det helt självklart att man vågar berätta att man varit dömd till vård

Under de senaste åren, då jag haft möjlighet att arbeta med rättspsykiatrin, är det i alla fall en sak jag lyckats förstå och det är att det är väldigt svårt att bli klok på den. Så fort jag tyckt att jag förstått något om varför lagtexterna kring rättspsykiatri ser ut som de gör så är det istället något annat i hur man lägger upp själva vården som blir konstigt. Och tvärtom.

Det kanske är logiskt att när man för ihop en vårdform som i sig är ett undantag från hur vanlig vård ska fungera – med en påföljd som är ett undantag från vad man normalt skulle dömts till efter att ha begått ett brott – då blir det många om och många men och perspektiv som hela tiden skiftar.

Så om vi ska bli bättre på att förstå rättspsykiatrin måste vi lära oss att hålla många saker i huvudet samtidigt; det handlar dels om människor som utsatts för brott och om att förebygga brott, dels om de dömdas rättigheter till god vård, hälsa och framtidstro. Vi på NSPH arbetar långsiktig för att skapa en mer demokratisk och personcentrerad vård som bygger på delaktighet och förtroende mellan patient och vårdare, även runt rättspsykiatrin!

Mårten Jansson

P.s. på vår hemsida kommer vi successivt fylla på material som belyser olika perspektiv på rättspsykiatrin det hittar du här. Bland annat har vi redan släppt flera avsnitt i vår podd Kafferast i kunskapsfabriken där ni kan lyssna på samtal inifrån rättspsykiatrin om hur man försöker skapa bättre vård.