INBJUDAN till studiecirklar i “Din egenmakt”
våren 2021

Vill du hitta din egen styrka och sätt att gå vidare i livet? Har du egen erfarenhet av att rdas inom rättspsykiatrin och vill fundera på dessa frågor tillsammans med andra med liknande erfarenheter?

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin bjuder nu in till kostnadsfria studiecirklar i Stockholm, Södertälje, Örebro samt digitalt (där kan du delta oavsett var du bor). Välkommen att delta för att ta makten över ditt liv!

Vill du känna dig trygg, våga drömma och försöka förverkliga de idéer du har och har haft i livet?

Vi vill att personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård ska ha större möjligheter att både påverka sitt eget liv och delta i samhället. Materialet “Din egenmakt” ger dig möjlighet att reflektera tillsammans med andra om vad du behöver för att våga, orka och vilja försöka nå de mål som är viktiga för dig.

Anmälan:
Mer info och länk till anmälan i respektive inbjudan, som du hittar på: www.nsph.se/rattspsykiatri

Kontakt:
Vill du veta mer eller få hjälp att anmäla dig?
Kontakta gärna Connie don Marco (processledare):
connie.donmarco@nsph.se
079-065 37 31

Studiecirklarna anordnas av lokala brukarföreningar i samarbete med projektet Inflytande i rättspsykiatrin, vilket är ett Arvsfondsprojekt som drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Projektets mål är att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin.

Läs mer: www.nsph.se/rattspsykiatri