Våren 2017 fick Anna Nergårdh i uppdrag av regeringen att leda utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Fyra år och fem betänkanden senare är utredningens arbete klart. En del av förslagen har riksdagen redan klubbat som ny lagstiftning och fler bereds nu i departement och utskott.

Detta poddsamtal kretsar kring att omställningen till god och nära vård kräver mer än ny lagstiftning. För att en verklig förändring ska vara möjlig behöver vårdledningen också se över sina mål och uppföljningsmetoder och engagera fler i sitt förbättringsarbete. Om vården ska bli personcentrerad, god och nära kanske man också måste utveckla sitt samarbete i lokalsamhället och inte minst – samarbetet med sina patienter!?

En insikt som slagit Anna Nergårdh under arbetets gång är att mycket av det förbättringsarbete som pågår utgår från vad vården tror att patienten vill ha. Resultatet riskerar då att formas utifrån tjänstedesign med bristande underlag.
-Det går faktiskt att fråga patienter och ta reda på vad de vill ha och utforma lösningar utifrån svar på gruppnivå, säger Anna Nergårdh som brinner för förändringar av komplexa system.

Det här är tredje gången som Anna Nergårdh är gäst i vår podd. De två tidigare avsnitten hittar du här:
nr 2017/37  om utredningsuppdraget samt 2019/10 om framtidens hälso- och sjukvård. Vill du läsa mer om utredningen eller ladda ner något av deras betänkanden så finns de på regeringens hemsida.

Lär mer om det intressepolitiska arbetet i spåren av utredningen här:
Anna Nergårdh: Primärvården måste bilda allianser med civilsamhället