Alla vet att det är bra att ha goda vänner, trygga relationer i skolan och hemma i familjen. Mikael Ahlborg har studerat hur socialt kapital hänger ihop med hur ungdomar bedömer sin psykiska hälsa. Tillsammans med Catrin Häggström Westberg (avsnitt 2022/19) ska han snart koppla ihop sin forskning om socialt kapital med hennes om hur ungdomar söker hjälp när de mår dåligt. Skulle man helt enkelt kunna jobba med att stärka ungdomars sociala kapital och därmed påverka hur de mår och hur de söker hjälp om de börjar må dåligt?