2018/20 – Säters rättspsykiatri 2018-11-29

Madelaine Laxgård och Camilla Sömsk är i full färd med att omforma rättspsykiatrin i Säter – med gruppsessioner ska patienternas självkännedom stärkas vilket förhoppningsvis kan leda till tidigarelagda utskrivningar.

Podcast
Peer support

Inom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig Egenerfaren Resurs, ska NSPH vara med och utveckla och etablera förutsättningarna för professionella kamratstödjare – en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård.

Sida