Nu gör podden en djupdykning i rättspsykiatrins historia! Detta tillsammans med doktoranden Tova Bennet, knuten till juridiska fakulteten i Lund. Hon lägger just nu sista handen på en avhandling med arbetsnamnet ”Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd. Samtalet börjar när den moderna straffrätten tar sin form i slutet av 1700-talet, och fortsätter längs med juridiska krumbukter kring otillräknelighet och sinnessjukdom till Brottsbalken på 60-talet och den moderna kriminalvården och rättspsykiatrins framväxt.

-När rättspsykiatrin började ta form i Sverige så sökte man alternativa förklaringar till brottslighet än detta att folk är ”onda”, istället hamnade sociala och biologiska faktorer mer i fokus, säger Tova Bennet.

Olof Kindberg – den första rättspsykiatrikern i Sverige – nämns i poddavsnittet, likaså justitieminister Karl Schlyter och den italienska kriminalantropologen Cesare Lombroso. Mårten Jansson inleder poddavsnitten med en introduktion som berättar om hur NSPH och våra medlemsorganisationer berörs av och engagerar oss i rättspsykiatriska frågor.