Djupdykningen i rättspsykiatri fortsätter tillsammans med doktoranden Tova Bennet, knuten till juridiska fakulteten i Lund. I detta andra poddavsnitt fokuserar samtalet kring de mer juridiska aspekterna – vad som krävs för att en person ska dömas till påföljden rättspsykiatrisk vård. Överlag är det svåra rättsliga bedömningar som måste göras utifrån juridiska begrepp som uppsåt, psykisk störning, oaktsamhet, tillräknelighet och vårdbehov. Samt avvägningar kring proportionaliteten i påföljden.

-Problemet med rättspsykiatrisk vård är att folk kan hållas kvar länge, ofta längre än vad de hade suttit i fängelse. Och ibland även när de inte längre har ett vårdbehov, vilket är ett brott mot Europakonventionen, säger Tova Bennet.

Mårten Jansson inleder poddavsnittet med en sammanfattning om hur principerna kring rättspsykiatrisk vård fungerar i det svenska rättssystemet