2017/23 – NSPHs jubileumsfest 2017-05-18

Ett specialavsnitt där vi fångande några röster i vimlet under NSPH:s tioårsfirande: Anders Milton, Per Torell, Ing-Marie Wieselgren, Rickard Bracken och Kerstin Evelius.

2017/15 – Sophie Werkö, Stockholm 2017-04-13

Sophie Werkö arbetar på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Om att ge personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa möjlighet att bidra i analyser och utvärderingar.