Välkommen till en kunskapsdag om rättspsykiatri som anordnas av NSPH:s
Arvsfondsprojekt Inflytande i rättspsykiatrin. Dagen syftar till att lyfta frågan om trygghet
och säkerhet för personer berörda av sluten rättspsykiatrisk vård eller tvångsvård.

Vi lyssnar till flera inbjudna gäster som behandlar frågor utifrån ett patientperspektiv – frågor
som rör rättssäker behandling, rätten till information om viktiga beslut som rör ens vård,
vårdskador, medicinering, kränkande bemötande eller behandling, med mera.

TID: Tisdag 5 oktober 2021 kl 13.00-16.15.
PLATS:
7A Posthuset (konferensrum Palmsalen), Vasagatan 28, Stockholm.
ANMÄLAN:
För fysisk närvaro, via länken nedan. Sista anmälningsdag för specialkost är 24/9.

Anmälan (för att delta fysiskt)

Dagen är kostnadsfri att delta i och öppen för alla som är intresserade!

INBJUDAN: Ladda ner INBJUDAN Kunskapsdag 5 okt 2021 (pdf)

PROGRAM: Ladda ner PROGRAM Kunskapsdag 5 okt 2021 (pdf)

Arrangemanget webbsänds också i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommer även att finnas kvar för att kunna ses i efterhand. Önskar du att delta digitalt behöver du inte anmäla dig. Via denna länk kan du se kunskapsdagen digitalt:

Se kunskapsdagen digitalt

Gå gärna med i vårt Facebook-event och bjud in personer du tror skulle vara intresserade av kunskapsdagen!

Facebook-event

MEDVERKANDE GÄSTER:
Maria Sundström (verksamhetschef NSPH och riksförbundet Hjärnkoll)
Annika Åkerberg (människorättsjurist Civil Rights Defenders)
Veikko Pelto-Piri (medicine doktor och socionom, Region Örebro län och Örebro universitet)
Jenny Wetterling (egenerfaren av rättspsykiatrisk vård)
Lejla Licina (egenerfaren av rättspsykiatrisk vård)
Sten Lundin (egenerfaren av rättspsykiatrisk vård)
Martin Färnsten (särskild utredare Socialdepartementet)
Charlotta Brunner (chefsläkare vid psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län samt SKR, Sveriges kommuner och regioner)

Emelie Lundin (projektledare NSPH Inflytande i rättspsykiatrin och moderator)

UR PROGRAMMET:
”Tvångsvårdad men inte utan rättigheter”
Civil Rights Defenders presenterar sin kartläggning kring förekomsten av riktlinjer och rutiner för att hantera övergrepp och trakasserier inom svensk tvångsvård.
Medverkande: Annika Åkerberg (människorättsjurist, CRD).

”Safewards – att förebygga våld och tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård”
Rättspsykiatrin i Region Örebro län berättar hur de arbetar med och forskar utifrån det brittiska programmet Safewards för att göra miljön inom heldygnsvården tryggare.
Medverkande: Veikko Pelto-Piri (medicine doktor och socionom, Region Örebro län och Örebro universitet).

Panelsamtal: ”Hur efterföljs mänskliga rättigheter inom rättspsykiatrin?”
Medverkande: Jenny Wetterling, Lejla Licina och Sten Lundin (samtliga egenerfarna av rättspsykiatrisk vård) samt Annika Åkerberg (människorättsjurist, CRD).

”Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri ska förbättras – men hur?”
Regeringen tillsatte tidigare i år en särskild utredning som ska titta närmare på hur rättssäkerheten och säkerheten i vården ska förbättras för patienter inom bl.a. rättspsykiatrin. Vad kan vara aktuellt att titta närmare på – och hur kan man identifiera vårdskador och kvalitetsbrister inom den psykiatriska vården?
Medverkande: Martin Färnsten (särskild utredare Socialdepartementet) och Charlotta
Brunner (chefsläkare vid psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län samt SKR).

Varmt välkommen!

 


Information rörande Covid-19
Konferensen genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19.
Läs mer på vår hemsida om  hur vi anpassar vår verksamhet efter Corona-restriktionerna.

Personuppgifter
Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR när du anmäler dig till våra evenemang.