Projektledare Emelie Lundin (vänster) samtalar med Michaela Eriksson och Sten Lundin, egenerfarna inom rättspsykiatrin, samt Christer Malmqvist, (mitten), med anhörigerfarenhet

 

Den 8 oktober 2020 anordnades en kunskapsdag om rättspsykiatri av NSPH:s Arvsfondsprojekt Inflytande i rättspsykiatrin i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Dagen gav en övergripande introduktion i ämnet rättspsykiatri och vi fick lyssna till personer från forskningen och professionen, samt även en brukar- och anhörigpanel som bidrog med berättelser och reflektioner utifrån den egna erfarenheten. Våra inbjudna gäster gav oss en inblick i olika delar av den rättspsykiatriska processen såsom rättsväsendet, vården, livet på kliniken och att komma tillbaka in i samhället.

Märta Wallinius

Huvudtalare var Märta Wallinius – docent, leg. psykolog samt chef för forskningssektionen vid Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö. Vår panel bestod av Sten Lundin och Michaela Eriksson, egenerfarna inom rättspsykiatrin, samt Christer Malmqvist, som är anhörig. Deras kunskap är särskilt viktig att den får komma fram och bidra till en utveckling av den rättspsykiatriska vården.

Det finns fortfarande chans att se hela kunskapsdagen här

De presentationer som visades på kunskapsdagen kommer att bli tillgängliga för att ladda ner inom kort från www.nsph.se/rattspsykiatri

Där kommer vi också att publicera skriftliga svar på de frågor som kom in som inte hann besvaras på plats. Vi fick in många frågor och är väldigt glada för det stora intresset!