NSPH  och Nka bjuder tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan in till en inspirationsdag om hur vi kan förbättra stödet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag om stöd- och samtalsgrupper, berörande Hjärnkoll-föreläsningar, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur kommuner arbetar framgångsrikt med anhörigstöd.

Dagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Programmet som PDF

09.30 – 09.50            Registrering och kaffe

09.50 – 10.00            Välkommen och introduktion
                                       Anki Sandberg, ordförande, NSPH

10.00 – 10.20            Hjärnkollambassadör om eget anhörigskap
                                      Jenny Atho

10.20 – 10.50            Nationell anhörigstrategi inkl. arbetet med unga omsorgsgivare
                                     Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, Nka

10.50 – 11.10            Bensträckare

11.10 – 12.00            Vi kan och vill förbättra
                                    Anhörigkonsulenter delar erfarenheter; Mikael Nylander, Danderyds kommun, Pia Nilsson, Ekerö kommun

12.00 – 13.00            Lunch

13.00 – 13.40            Stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning
Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet, Riksförbundet Attention

13.40 – 14.00            Stöd till den som står nära någon med missbruk Stefan Brené, Socialstyrelsen

14.00 – 14.20            Erfarenheter av missbrukande son
                                      Anna Bergfors, förälder, läser egna dikter

14.20 – 14.40           Kaffe och möjlighet till nätverkande

14.40 – 15.15            Stöd- och samtalsgrupper
                                    Anna-Maria Lundberg, Studieförbundet Vuxenskolan

15.15 – 15.55             Att finna sin egen väg
                                   Leneh, föreläsare som med tal och musik belyser egna anhörigerfarenheter

15.55                          Avslutning

Med reservation för ändringar