Tack alla som kom på inspirationsdagen för anhörigstöd!

Den arrangerades av NSPH  och Nka  tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan. Dagen vände sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Besökarnas känslor efter att deltagit i inspirationsdagen 15/11:

Med hjälp av verktyget Mentimeter fick vi veta mer om vad åhörarna tyckte under inspirationsdagen, med flera intressanta förslag på hur anhörigstödet kan förbättras:
Ta del av Menti-deltagandet

Konferensprogrammet:

09.30 – 10.00            Registrering och kaffe

10.00 – 10.20            Välkommen och introduktion
                                       Anki Sandberg, ordförande, NSPH                                 

10.20 – 10.50            Nationell anhörigstrategi inkl. arbetet med unga omsorgsgivare
                                     Mats Ewertzon och Hanna Anderstedt,  Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Här hittar du presentationen från Nka

10.50 – 11.10             Bensträckare

11.10 – 12.00             Vi kan och vill förbättra
                                     Anhörigkonsulenter delar erfarenheter; Mikael Nylander, Danderyds kommun, Pia Nilsson och Hjördis Söderberg, Ekerö kommun tillsammans med Agneta Hellne,                                                                         Intresseföreningen för schizofreni, IFS
  Här hittar du presentationen från Ekerö kommun om anhöriglänken

12.00 – 13.00            Lunch

13.00 – 13.40           Stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning
Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet, Riksförbundet Attention
 Här hittar du presentationen rörande Familjelyftet Attention 

13.40 – 14.00           Stöd till den som står nära någon med missbruk
                                    Stefan Brené, Socialstyrelsen
Här hittar du presentationen rörande nationella riktlinjer Socialstyrelsen

14.00 – 14.20            Erfarenheter av missbrukande son
                                      Anna Bergfors, förälder, läser egna dikter

Dikter och kontakt till Anna Bergfors

14.20 – 14.40            Kaffe och möjlighet till nätverkande

14.40 – 15.15             Stöd- och samtalsgrupper
                                     Anna-Maria Lundberg, Studieförbundet Vuxenskolan
Här hittar du presentationen rörande samtalsgrupper vuxenskolan

15.15 – 15.55              Att finna sin egen väg
                                    Leneh, föreläsare som med tal och musik belyser egna anhörigerfarenheter

15.55                           Avslutning

PROGRAMMET SOM PDF