Denna gång gör Kafferast i kunskapsfabriken ett besök hos rättspsykiatrin i Säter, som börjat arbeta med metoden IMR (Illness Management Recovery) i sin ambition att erbjuda nya behandlingsalternativ. Med IMR samlas patienterna i grupp för att lära sig mer om sina diagnoser, formulera mål för framtiden och identifiera vad de själva behöver utveckla för att nå dem.
–Att arbeta med IMR är inte dyrt, det handlar mer om hur man strukturerar arbetet. Det kostar snarare i engagemang, vilket kan vara en tröskel både för personal och patienter, säger verksamhetsutvecklaren Camilla Sömsk (till höger i bild). Hon menar att IMR-satsningen bland annat medfört en tydligare struktur kring vårdplaneringen och vilka konkreta insatser som patienterna behöver.
-Spännande. Superroligt. Intressant. Men också svårt – något HELT annat än att jobba individuellt! Jag har fått lära känna patienterna på ett annat sätt, och sett saker som jag inte ser annars, säger Madelaine Laxgård, sjuksköterska som arbetar med IMR-gruppen på Säter.

Gruppsessionerna utmanar personalen att tänka i nya banor och ger andra möjligheter att nå fram. I avsnittet kan ni höra mer om patienternas erfarenheter och hur IMR fått personalen att se på rättspsykpatienterna med nya ögon.