Ett samtal med Hjärnkollambassadören Åsa Höij om vikten av sjukdomsinsikt och att fånga upp tidiga signaler vid svår psykisk sjukdom. Åsa Höij har levt länge med bipolär problematik och återkommande psykoser. Hur lär man sig hantera psykiska sjukdomar som går i skov och som kan påverka ens verklighetsuppfattning?

I ett personligt samtal med NSPH:s poddproducent Mårten Jansson berättar Åsa Höij om hur det har varit att leva med skov där tankarna på att hon är avlyssnad eller filmad tagit över – att hon egentligen blivit lurad under hennes friska, välfungerande perioder.

–Jag har lärt mig att se tidiga tecken på insjuknande och hitta strategier för att undvika att bli sämre samt skaffa hjälp i tid, säger Åsa och tillägger att här kommer sjukdomsinsikten in.

–Sjukdomsinsikt är så mycket mer än att ta sina mediciner. Det handlar om att hitta strategier, hantera sina symptom och om återhämtning för att kunna må bra.

För henne har kamratstödet från andra med liknande erfarenheter, att få lära av andra som nu mår bättre, varit viktigt för att kunna få den så viktiga sjukdomsinsikten.

-Jag hade svårt att inse att jag har en livslång psykossjukdom, och ännu svårare att berätta för andra att jag hör röster. Här fick jag stöd av självhjälpsgruppen för rösthörare.

Som Hjärnkollambassadör föreläser Åsa Höij om hur det är att leva med långvarig psykossjukdom, bemötande och möjligheten till återhämtning. Hon är dessutom engagerad i brukarrörelsen som andre vice förbundsordförande i RSMH tillika aktiv i Schizofreniförbundet.

RSMH:s rösthörararbete