2017/23 – NSPHs jubileumsfest 2017-05-18

Ett specialavsnitt där vi fångande några röster i vimlet under NSPH:s tioårsfirande: Anders Milton, Per Torell, Ing-Marie Wieselgren, Rickard Bracken och Kerstin Evelius.