2018/20 – Säters rättspsykiatri 2018-11-29

Madelaine Laxgård och Camilla Sömsk är i full färd med att omforma rättspsykiatrin i Säter – med gruppsessioner ska patienternas självkännedom stärkas vilket förhoppningsvis kan leda till tidigarelagda utskrivningar.

Podcast