2022/10 – Anna och Veikko om Safewards 2022-06-02

Anna Björkdahl och Veikko Pelto-Piri arbetar med en metod som kallas Safewards. Syftet är att skapa en tryggare och mer hälsofrämjande miljö i psykiatrins slutenvård. Syftet med metoden är att skapa en tryggare och mer hälsofrämjande miljö i psykiatrins slutenvård. De olika åtgärderna man arbetar med är väldigt konkreta och omfattar såväl personal som patienter.

Podcast
2022/08 – Uliana Hellberg om verksamhetslogik 2022-05-05

Staten betalar varje år ut hundratals miljoner kronor till regioner och kommuner för att stödja deras arbete för bättre psykisk hälsa i befolkningen. För att försäkra sig om att de används till rätt saker måste de som tar emot pengarna först beskriva vad man vill använda dem till och därefter berätta hur det gick med de insatser man gjorde. Men räcker det för att man ska förstå vilka effekter det får?

Podcast